Štefan Dišek - Strechy EDI

Jiráskova č. 8, 917 02 Trnava

prevádzka: Mikovíniho 10, 917 01 Trnava

info@strechyedi.sk

0905 263 196, 033/55 11 585

IČO: 41976207

DIČ: 1073375677

IČDPH: SK1073375677

 

Číslo účtu/kód banky: 4009227381/7500 ČSOB a.s.

IBAN: SK67 7500 0000 0040 0922 7381

BIC (SWIFT): CEKOSKBX

 

Číslo účtu/kód banky: 0284220055/0900 SLSP a.s.

IBAN: SK02 0900 0000 0002 8422 0055

BIC (SWIFT): GIBASKBX

 

Zapísaný v Reg. živnosti Obú v Trnave : Žo-2005 / 07817 / 2 / H21

č.živnostenského registra 250 - 21240

Kontaktný formulár